De meeste retabels stonden in een kerk achter een altaar. Dit exemplaar in torenvorm is zeer zeldzaam. Misschien behoorde het tot een groter retabel? In de nu lege nis stond wellicht een beeld van Maria.

 

Klapluiken

Op de klapluiken zijn op een achtergrond van bladgoud taferelen geschilderd. Ze tonen episodes uit Christus’ eerste levensdagen: zijn geboorte, de aanbidding door de wijzen, de presentatie in de tempel en de moord op de onschuldige kinderen, met de vlucht van Jezus en zijn ouders naar Egypte. Als je de luikjes sluit, lijkt het retabel op een smal, rood geschilderd schrijn met een ranke torenspits.

 

Virtuoos

De kunstenaar was een virtuoos. Hij kende de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden van zijn tijd, het einde van de 14de eeuw. Dat is een paar decennia vóór Jan van Eyck. De personages zijn dynamisch, de emoties zichtbaar.

 

Specificaties

Zuid-Nederlands
Torenretabel met Kindheidscyclus, eind 14de eeuw
Eik, 137 x 47,5 cm. Luiken elk 58 x 11,2 en halfluiken elk 58 x 6,3 cm

Meld je aan voor onze nieuwsbrief