Bewening van Christus

Bewening van Christus

Vrancke van der Stockt (ca. 1404/24-1495)

Eik, 86,6 x 71,2 cm

Het populaire schilderstafereel van de bewening, die zich afspeelt tussen de kruisafneming en de graflegging van Christus, vinden we niet terug in het evangelische passieverhaal. Een dergelijke dramatische scène moest de toeschouwer aanzetten tot compassie, meditatie en identificatie met de personages. Vandaar de emotievolle voorstelling: wenende omstanders, wanhopige gebraren, Christus' bebloede lichaam...

De evangelist Johannes en Maria ondersteunen Christus' dode lichaam, dat al op de witte lijkwade rust. Op de achtergrond geven drie vrouwen uitdrukking aan hun verdriet: rechts is dat Maria Magdalena; zij is herkenbaar aan haar kostbare kleren.

De schedel op de voorgrond was volgens de middeleeuwse legende van Adam, die ook op Golgotha begraven lag en van wiens erfzonde Christus de mensheid door zijn offer heeft bevrijd.

Bij de opening van het Museum Mayer van den Bergh in 1904 werd dit paneel nog toegeschreven aan Rogier van der Weyden. De invloed van de meester is inderdaad groot. Na Rogiers dood in 1464 werd zijn medewerker en navolger Vrancke van der Stockt benoemd tot Brusselse stadsschilder.

 

Bron: website Museum Mayer van den Bergh